Sektionsfällning

Om trädet står nära hus eller andra hinder klättrar vi upp och tar ned trädet i sektioner.

Trädklättring

Vi kan klättra upp i alla möjliga träd. Ofta är syftet att skära bort grenar som är riskabla för människor eller egendom.

Kontakta oss!

Vi tar oss an stora och små jobb säkert och effektivt.

Träförädling

Kan vi använda träet till någonting?

Klättrande Arborist tar ned träd i små bitar.

Klättrande Arborist tar ned träd i små bitar.

Stubbfräsning

Stubben kan stå kvar i många år. Ibland har vi inte tid att vänta och då brukar

Ring oss! 0735400232

Vi ser fram emot att prata med dig. Ett telefonsamtal är en bra början. 0735400232
Trädfällning & Beskärning, klättrande arborist. Nu gäller RUT-avdrag för de flesta av våra tjänster.