Rådgivning

Har du stora träd på din mark och funderar på hur man bäst sköter dessa? Kan trädet utgöra en risk för människor eller egendom? Måste jag ta ned eller kan man beskära istället?

Undersökning med resistograf

Undersökning med resistograf

Vi hjälper dig att bedöma Trädets kondition, vilka risker som kan finnas och vilket värde trädet har.

Ring 0735-400232 för att boka ett möte.

Comments are closed.