Utförda jobb

Projekt för Malmö Stad i Segevång. Allt som gallrades ut i parken har används för att bygga olika formationer.

Päronträdet skulle fällas men ett samhälle med honungsbin hade bosatt sig i dess ihåliga stam. Vi gjorde en räddningsinsats och flyttade bisamhället från det ihåliga trädet till en bikupa innan trädet fälldes.

Comments are closed.